De maker

 

Introductie

Aanpak website

 

 

verdana

Introductie

Ik was klasgenoot van Andro in de onderbouw van de HAVO op het toenmalige Wessel Gansfort College te Zoetermeer. Gedurende de jaren na de ramp dacht ik sporadisch aan Andro. Pas in 1997 vroeg ik mij voor het eerst af of er iets over hem te vinden zou zijn op het internet. Dat bleek niet of nauwelijks het geval te zijn. Ik dacht toen dat het wellicht een goede zaak zou zijn als er een website gewijd zou worden aan Andro. Tot een concrete uitwerking van die gedachte kwam het niet.

Halverwege 2005 las ik een column van Hugo Borst in het AD die over de vergeten voetballers en de ramp schreef. Dat stimuleerde me om eindelijk eens tijd vrij te maken voor een website over Andro. Viavia zocht ik contact met zijn moeder en ik liet haar mijn plannen en gedachten horen. Ze was opgetogen over het inititatief. Sindsdien probeer ik stapje voor stapje meer materiaal over Andro en de andere voetballers te verzamelen.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Aanpak website

Ik vond Andro een zeer aardige vent, een bijzondere kerel voor wie ik veel respect had. Ik vind dat hij dit eerbetoon verdient. Ik wil middels deze site objectief informeren over Andro, de andere omgekomen spelers en de ramp. Ik wil ervoor zorgen dat de herinneringen blijven door ze op te tekenen. Dat klinkt formeel maar deze aanpak vloeit voort uit voorzichtigheid.

Voorzichtigheid omdat ik gemerkt heb dat de opgetogenheid bij betrokkenen over het bestaan van deze site hand in hand gaat met het terugkerend verdriet omdat hierdoor ook herinneringen weer bovenkomen.
 

Voorzichtigheid ook omdat ik gelezen heb dat er na de ramp onderling veel emoties zijn geweest bij de nabestaanden richting elkaar. Onderlinge onenigheid tussen nabestaanden, betrokkenen en  Stichtingen, negatieve uitlatingen in de media, enzovoort. Ik heb absoluut geen kennis van wat er allemaal heeft gespeeld, wil me verre houden van al deze zaken en heb geen enkele mening over het 'gelijk' (of ongelijk) van mensen of organisaties over kwesties inzake de ramp en de nasleep ervan.

 

Als er al mensen en/of organisaties worden genoemd op deze website, dan is dat in ruil voor hun toestemming voor het plaatsen van materiaal waarvan ik niet de auteursrechten bezit, niet om het maken van reclame.

 

Ik probeer informatie te vergaren buiten de nabestaanden om. Dit omdat ik hen niet lastig wil vallen met het verleden zodat ongewilde emoties weer bovenkomen. Het lijkt mij dat de meesten juist naar de toekomst willen kijken. Als er echter nabestaanden en betrokkenen zijn die op wat voor wijze dan ook willen meewerken aan deze site, bijvoorbeeld door het aanleveren van informatie, dan houd ik mij van harte aanbevolen.

 

Bij het vergaren van al deze informatie probeer ik in alle opzichten voorzichtigheid en zorgvuldigheid te betrachten, maar het kan zijn dat informatie op deze website op wat voor wijze dan ook onjuist is, onvolledig is, aanstoot geeft en/of onprettige emoties teweegbrengt. Aangezien dat niet mijn doel is, zou ik daarover graag met een ieder van de nabestaanden of andere betrokkenen willen communiceren.

Als er zaken zijn die u niet bevallen, neemt u dan contact met mij op:

kleurrijkelftal at gmail punt com

Met vriendelijke groet,

De webmaster

(augustus 2006)

--------------------------------------------------------------------------------------------