Home

Organisaties

Filmfragment uit de film: Het Surinaamse legioen.
De Suriprofs bezoeken de rampplek.
Het fragment is met vriendelijke toestemming beschikbaar gesteld door
Three Lines Pictures BV / Focus Film Facts, Prime Time Entertainment.

Vooraf: de webmaster heeft geprobeerd om, op basis van vele Bronnen, een correct overzicht te geven van de opgerichte organisaties. Voor opmerkingen/aanvullingen/verbeteringen kunt u contact opnemen via het contactformulier.

In de loop van de tijd zijn er een aantal organisaties ontstaan die allemaal te maken hebben met het kleurrijk elftal. Dat zijn:

Hieronder enige informatie over die organisaties.

Stichting Kleurrijk Elftal Voetbalteam
7 juni 1989

Herdenking 7-6-2009


Bron: AT5

Voorzitter: Marcel Liesdek

Stichting kleurrijk Voetbal

Opgericht in 1984. Sinds 2001 inactief.
Enige bestuurslid: Sonny Hasnoe
Doel: Voetbalhappenings organiseren waarvan de opbrangst naar goede doelen in Suriname gaat. Het bevorderen van integratie door middel van voetbal.

Stichting (Platform) Mondiaal kleurrijk Voetbal
e/o Stichting Kleurrijk Mondiaal 2000

(Voortzetting van de Stichting kleurrijk Voetbal)
Voorzitter: Roy de Miranda
Vice voorzitter: Sonny Hasnoe
Doel: het rouwverwerkingsproces van overlevenden en nabestaanden van slachtoffers van de vliegtuigramp begeleiden en de herinnering aan de slachtoffers levendig houden.
In 2009 besluit de Stichting Mondiaal Kleurrijk Voetbal de jaarlijkse herdenkingen te beëindigen, om de ramp af te kunnen sluiten.

Stichting Kleurrijk 7 juni

Penningmeester: Edu Nandlal

Conflicten

In 1999 hebben de 2 laatstgenoemde stichtingen een benefietwedstrijd georganiseerd en dat leidde tot een conflict. Stichting kleurrijk 7 juni organiseerde een wedstrijd tussen de Suriprofs en Feyenoord in De Kuip. De Stichting (Platform) Mondiaal kleurrijk Voetbal organiseerde een toernooi in Den Bosch tussen Ajax, FC Den Bosch en een nieuw kleurrijk elftal. Het conflict zorgde ervoor dat beide evenementen niet doorgingen.
Deze gebeurtenis heeft ruime media-aandacht gekregen. Hieronder een persbericht van jun 1999:

KORTGEDING TEGEN kleurrijk 7 juni VOORKOMEN

Door interventie van de Ambassadeur van de Republiek Suriname in den Haag, drs. Evert Azimullah, werd tenauwernood een door de Stichting Mondiaal kleurrijk Voetbal '2000" tegen de Stichting kleurrijk 7 juni (maar met name haar Bestuurslid Edu Nandlall) aangespannen kortgeding op 1 juli 1999 voorkomen.

Het Kortgeding werd aangespannen vanwege smaad en laster jegens Mondiaal kleurrijk Voetbal "2000", maar in het bijzonder tegen haar voorzitter en vice-voorzitter, respectievelijk de heren Roy de Miranda en Sonny Hasnoe die door Nandlall in de Pers "lijkenpikkers, die zich over de ruggen van 176 doden (slachtoffers van de SLM vliegramp) willen verrijken" werden genoemd. Dit als gevolg van het feit dat Mondiaal kleurrijk Voetbal "2000" vanwege het depot dat ze heeft op de naam kleurrijk en het historisch gegeven dat het omgekomen kleurrijk elftal tijdens de fatale SLM vlucht onder haar auspicien naar Suriname reisde, zich verzette tegen de voorgenomen Benefietwedstrijd tussen de Suriprofs en Feyenoord.

De Stichting kleurrijk 7 juni, haar bestuursleden en met name Edu Nandlall hebben hetgeen zij recent in de publiciteit hebben gebracht, met name waar het gaat om uitlatingen van beschadigende, beledigende of kwetsende aard over Mondiaal kleurrijk Voetbal 2000 en de heren Hasnoe en de Miranda betreurd. Zij nemen nadrukkelijk afstand van hun uitlatingen omdat deze ongefundeerd waren en aldus als onjuist moeten worden aangemerkt, aldus het op 29 juni j.l ondertekende akkoord ter voorkoming van het kortgeding. Voorts verklaarden de Stichting kleurrijk 7 Juni en haar bestuursleden en met name Edu Nandlall dat het geenszins hun bedoeling was om door deze negatieve berichten in de pers Mondiaal kleurrijk Voetbal "2000" en de heren Hasnoe en de Miranda in een kwaad daglicht te stellen. Naast de ambassadeur traden Emile Esajas en drs. Polanen in het geheel als bemiddelaar op.


En een artikel uit het NRC van 30 juni 1999:

Geen kort geding `Kleurrijk 7 juni'

De Stichting Kleurrijk 7 juni en de Stichting Kleurrijk Mondiaal 2000 hebben gisteravond officieel hun geschillen bijgelegd. Daarmee is tevens het voor morgen geplande kort geding tegen Kleurrijk 7 juni en zijn woordvoerder Edu Nandlal van de baan. Beide organisaties claimden het alleenrecht op de herdenking van de 176 slachtoffers van de SLM-ramp in juni 1989. Namens Kleurrijk 7 juni uitte oud-voetballer Nandlal, één van de elf overlevenden van de ramp, felle beschuldigingen aan het adres van Roy de Miranda en Sonny Hasnoe, de bestuursleden van de stichting Kleurrijk Mondiaal 2000.

Op initiatief van E. Azimullah, ambassadeur van de Surinaamse republiek in Nederland, kwamen de ruzieënde partijen tot een vergelijk. "Kleurrijk 7 juni en Nandlal hebben zich openlijk gedistantieerd van hun uitlatingen als zijnde onjuist en ongefundeerd", vertelde voorzitter De Miranda van Kleurrijk Mondiaal 2000. "We hopen nu alsnog gezamenlijk een herdenkingswedstrijd in Paramaribo te organiseren."Een artikel uit de volkskrant van 15 mei 1999.

Ook in 2013 leidde de voorgenomen herdenking van 2014 tot een conflict tussen Stichting Mondiaal Kleurrijk voetbal en Stichting Kleurrijk 7 juni. Lees het artikel op de website van de suriname-tribune.

logo suriprofs

Suriprofs

De 'Suriprofs' is ontstaan in de jaren negentig.
De Suriprofs is in 1996 opgericht door Sonny Hasnoe. De Stichting Suriprofs bestaat sinds 2000. Het doel: de betrokkenheid van de Suriprofs met Suriname tot uiting te brengen, om te helpen projecten in Suriname die iets met kinderen en jeugd te maken hebben van de grond te krijgen en om één keer per twee jaar met een selectie voetballers terug te gaan naar Suriname om de voetbalsport te promoten. Die doelstelling is ondertussen (tijdelijk) veranderd want, zoals voorzitter Stanley Menzo opmerkt: "Je kunt het voetbal wel stimuleren, maar daar heb je helemaal niets aan als de kinderen aldaar ziek zijn of niets te eten hebben."

De Suriprofs is geen doorstart van het kleurrijk elftal, hoewel velen dat wel denken. Lees het artikel uit het NRC met meer informatie hierover.